Mbështetur nga Ambasada Britanike në Prishtinë

Rekrutimet e reja dhe të kaluara

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mbrojtjes

Anëtarët e Komisionit:

Pritet të konfirmohen

Intervistat

Pritet të konfirmohet

Lista e ngushtë

Pritet të konfirmohet

Anëtarë të Organit Shqyrtues të Prokurimit

​Komisioni për listën e ngushtë:

Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme në MAPL (Kryesuese e panelit për listën e ngushtë)

Naim Baftiu, Sekretar i Përgjithshëm në MeF

Qemail Marmullakaj, Sekretar i Përgjithshëm në MeD

Osman Vishaj, përfaqësues nga KRPP

Isuf Zejna, përfaqësues nga Demokracia Plus.

Intervistat

Pritet të konfirmohen

Lista e ngushtë

Pritet të konfirmohet

Këshilltar i Përgjithshëm Ligjor / Sekretar i Ndërmarrjes në NKEC

Anëtarët e Komisionit:

Në pritje të konfirmimit

Intervistat

Në pritje të konfirmimit

Lista e ngushtë

Në pritje të konfirmimit 

Zyrtar Kryesor Financiar në NKEC

Anëtarët e Komisionit:

Në pritje të konfirmimit

Intervistat

Në pritje të konfirmimit

Lista e ngushtë

Në pritje të konfirmimit