Uz podršku Britanske ambasade u Prištini

Rezultati završenih procesa - 2019

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2019. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka .

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati.

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama, prezentaciju i psihometrijski test.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Članovi odbora RTK-a (2)

Članovi Komisije:

Rasim Selmanaj (Predsedavajući Panela)

Doruntina Maljoku

Danuš Ademi

Blerta Deliju-Kodra

Safete Haderđonaj

Valjon Ramadani

Šemsi Sulja

Veton Beriša

Šćipe Pantina

Intervjui

16-17/07/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Amanda Toska            22.5

Teuta Hodža-Morina    19.0

Komisioner Državne Agencije za Zaštitu Ličnih Podataka

Članovi Komisije:

Hadži Šala (Predsedavajući Panela)

​Đelal Svećla

Aida Derguti

Fadilj Beka

Intervjui

09-10/07/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:  45

Krenare Sogojeva-Dermaku    35.0

Članovi odbora RTK-a (1)

Članovi Komisije::

Dževahire Izmaku (Predsedavajući panela)

Valjon Ramadani

Armend Zemaj

Doruntina Maloku

Nait Hasani

Rasim Selmanaj

Albert Kinoli

Intervjui

26-28/06/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Mimoza Šahini         29.0

Naim Gaši                24.5

Fadil Miftari              22.5

Esat Brajšori            22.0

Labinot Vata            21.5

Članovi odbora preduzeća 'Priština Parking'

Članovi Komisije:

Gezim Mehmeti (Predsedavajući panela)  Predsednik Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Eman Rahmani, Član Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Drilon Pireva, Član Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Intervjui

26-28/06/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Mahir Bljaku:                 24.5

Vjolca Durići-Hajdari:     22.0

Muhamet Krasnići:         22.0

Izvršni Direktor JP “Termokos” Sh.A.

Članovi Komisije:

Hasan Preteni, (Predsedavajući panela), Predsedavajući panela

Adnan Preniqi, Član Odbora

Fatmir Sopi, Član Odbora

Driton Hyseni, Član Odbora

Intervjui

20/21/06/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Nagip Krasnići:      27.5

Naser Canoli:         25.0

Arsim Fetahu:         24.0

Naser Rusinovci:    23.5

Član Nezavisne Komisije za Medije

Članovi Komisije:

Arban Abraši (Predsedavajući panela)

Etem Arifi

Evđeni Taçi-Draguša

Arber Redžaj

Rasim Selmanaj

Dukađin Gorani

Intervjui

18/06/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Ibrahim Arslan:    21.5

Azra Dešić:          17.5

Komisioner Državne Agencije za Zaštitu Ličnih Podataka

Članovi Komisije:

Hadži Šala (Predsedavajući Panela)

​Đelal Svećla

Aida Derguti

Fadilj Beka

Intervjui

14/05/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Niko od kandidata nije bio imenovan od strane Partnera za implementaciju.

Generalni Direktor Agencije za Zapošljavanje

Članovi Komisije:

​Ekrem Kastrati, (Predsedavajući) GS Ministarstva Obrazovanja Nauke i Tehnologije

Burim Reci, GS Ministarstva za Trgovinu i Industriju

Fatos Ćerimi, GS Ministarstva Regionalnog Razvoja

Besnik Krasnići, Profesor na Prišstinskom Univerzitetu

Safet Blakaj, Predstavnik Civilnog Društva

Intervjui

17-18/04/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Drin Haraćija:              28.5

Članovi nezavisnog nadzornog odbora za državnu službu

Članovi Komisije:

​Lirije Kajtazi, Predsedavajuci Ad hoc komisije 

Armend Zemaj, Član Ad hoc komisije

Dževahire Izmaku, Član Ad hoc komisije

Safete Haderđonaj, Član Ad hoc komisije

Rasim Selmanaj,  Član Ad hoc komisije

Valon Ramadani, Član Ad hoc komisije

Šćipe Pantina, Član Ad hoc komisije

Albert Kinoli, Član Ad hoc komisije

Intervjui

02-03/04/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Škemb Manaj:             25.5

Ljuljzim Alijaj:              23.0

Mergim Himaj:             22.5

Faruk Redžaj:              20.5

Ramadan H. Gashi      19.0

Članovi Upravnog odbora Autobuske stanice u Peći

Članovi Komisije:

Dženet Suka, (Predsedavajući)  Predsednik Komisije Opštinskih Deoničara

Arianit Krasniqi, Opštinski Deoničar

Fitore Cena Hadžihasani, Predstavnik civilnog društva

Intervjui

12-14/03/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Ardita Rizvanoli:               21.5

Arben Ibrahimi:                19.5

Vjolca Mehmeti-Beka:      19.5

Članovi Odbora u NKEC

Članovi Komisije:

Fidaim Sahiti (Predsedavajući) Izvršni Direktor Geološke Službe Kosova

Ljuljzim Ejupi (Generalni Sekretar Ministarstva Spoljnih Poslova)

Bećir Mezeldžiu (Izvršni Direktor Kosovske Agencije za Zaštitu od Radijacije i Nuklearnu Bezbednost)

Ahmet Zejnulahu (Izvršni Direktor Kosovske Agencije Šumarstva)

Šahe Kukaj-Krasnići (Analista Javnih Preduzeća u Ministarstvu Ekonomskog Razvoja)

Rustem Aslanaj (Profesor na Prištinskom Univerzitetu)

Intervjui

04-07/03/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Pranvera Dobruna:     29.0

Ramadan Sejdiu:        26.0

Edmond Nuleši:          22.5

Flamur Keća:              22.0

Članovi odbora preduzeća 'Priština Parking'

Članovi Komisije:

Gezim Mehmeti (Predsedavajući)  Predsednik Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Eman Rahmani, Član Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Drilon Pireva, Član Komisije Opštinskih Deoničara preduzeća ’Priština Parking’

Intervjui

12-15/02/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Naser Krasniqi:           22.0

Izvršni Direktor u NKEC

Članovi Komisije:

Ferit Idrizi (Predsedavajući)  Predsednik Odbora u NKEC

Bedri Draguša, Član odbora u NKEC

Šćipe Ahmeti-Beriša, Član odbora u NKEC

Valon Beriša, Član odbora u NKEC

Besnik Gecaj, Član odbora u NKEC

Intervjui

05/02/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Đelosh Vataj:              28.5

Generalni Direktor Poreske Uprave

Članovi Komisije:

Naim Baftiu, (Predsedavajući) GS Ministarstva Finansija

Nazmi Zenelaj, GS Ministarstva za Ekonomski Razvoj

Arton Beriša, GS Ministarstva za Javnu Administraciju

Mrika Kotori, Profesor na Prištinskom Univerzitetu

Škendije Krasniqi, Američka Prirvredna Komora, Civilno Društvo

Intervjui

28/01/2019  -  01/02/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Sakip Imeri:           31.0

Dardan Stubla:      28.0

Hamit Mulaj:          27.0

Isen Lipovica:       22.0

Ilir Murtezaj:          22.0

Izvršni Direktor Autobuske Stanice u Prištini

Članovi Komisije:

Faton Raci (Predsedavajući)

Anita Saraći-Morina, Član

Aferdita Sulja-Ismajli, Član

Intervjui

23-24/01/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Luan Hoti:           28.0

Naser Krasniqi:   28.0

Zamenik Direktora Policije Kosova

Članovi Komisije:

Fitim Sadiku, (Predsedavajući) GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Rozafa Ukimeraj, GS Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave

Arben Čitaku, GS Ministarstva za Životnu Sredinu i Prostorno Planiranje

Florijan Ćehaja, Izvršni Direktor, Kosovski Centar za Bezbednosne Studije

Benasim Medić, Vršilac Dužnosti, Pritvorni Centar Mitrovica

Intervjui

17-18/01/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Riza Šilova:                 39.0

Samedin Mehmeti:      33.0

Florije Hajra:                26.0

Direktori Odbora u KOSTT

Članovi Komisije:

Sala Beriša-Šalja (Predsedavajući)Predsednik Skupštinske Komisije za Ekonomski Razvoj, Trgovinu, Industriju i Regionalni Razvoj

Hikmete Bajrami, Član

Liburn Aliu, Član

Veton Beriša, Član

Intervjui

14-18/01/2019

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Nagip Krasniqi:     26.0

Enis Beriša:           25.5

Muzafer Šalja:       24.0

Miđen Kukaj:         23.5

Mehdi Latifaj:        22.0

Nebih Zećiri:          21.0

Naim Sahiti:           20.0

Nagip Skenderi:     20.0

Sejdi Redžepi:        19.5