Uz podršku Britanske ambasade u Prištini

Centralni Procesi - Septembar 2018 - Mart 2020

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi zapošljavanja za centralne institucije koje su dogovorene za uključivanje u Memorandum o razumevanju između Vlade Kosova, Skupštine Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske. Procesi će se odvijati između septembra 2018. i marta 2020. godine.

Policija Kosova
Generalni Direktor i Zamenik Generalnog Direktora
Kosovska Agjencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine (KPCVA)
Direktor i Zamenik Direktora
Energetska Korporacija Kosova (KEK)
Generalni Direktor
Agencija Kosovova za Akreditaciju (KAA)
Direktor
Kosovska Agencija za Privatizaciju
Direktor Agencije i Članovi Odbora
(Zapošljavanje je odvijeno bez uključivanja Partnera za implementaciju)
Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća na Kosovu (KIESA)
Direktor Agencije
Agencija za Upravljanje Memorijalnim Kompleksima Kosova
Direktor
(Zapošljavanje je odvijeno bez uključivanja Partnera za implementaciju)
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Službe Kosova
Predsednik i Članovi Odbora
Radio Televizija Kosova (RTK)
Predsednik i Članovi Odbora
Kosovski Penzijski Štedni Fond
Direktor i Članovi Odbora
Telo za Razmatranje Nabavki
Članovi Tela
Regulatorni ured za vodu i kanalizaciju
Predsedavajući Komisije za Razmatranje
KOSTT (Operator Sistema, Prenosa i Tržišta)
Predsedavajući i Članovi Odbora
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Predsednik i Članovi Odbora
Ministarstvo Inovacije i Preduzedništva
Generalni Sekretar
Ministarstvo za Obrazovanje
Generalni Sekretar
Ministarstvo Pravde
Generalni Državni Advokat
Komisija za Pravosudni Ispit
Predsedavajući i Članovi Komisije
Odbor za Žalbe Medija
Predsedavajući i Članovi Odbora
Odbor Regulativne Komisije za Javnu nabavku
Predsedavajući Odbora
NKEC – (Novo Kosovsko Preduzeće za Energiju)
Glavni izvršni direktor
Članovi odbora
Glavni službenik za finansije i trezor
Generalni pravni savetnik / sekretar
Poreska Uprava Kosova
Generalni Direktor
Nacionalni Autoritet za Kualifikacije
Direktor Autoriteta
(Zapošljavanje je odvijeno bez uključivanja Partnera za implementaciju)
Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka
Komisioner / Direktor Agencije
Univerzitet u Prištini
Sekretar
(Zapošljavanje je odvijeno bez uključivanja Partnera za implementaciju)
Kosovska Agencija za Privatizaciju
Upravni Direktor
(Zapošljavanje je odvijeno bez uključivanja Partnera za implementaciju)
Komisija za državnu pomoć
Članovi Komisije